2. Charitativní virtuální modrý běh pro AUTIS CENTRUM

Charitativní běh prodloužen do 15.9. 

Zaběhej si kdykoli a kdekoli a rozběhej Česko pro Autis Centrum �‍♂

Profíci, amatéři, chodci a všichni, kdo máte rádi pohyb, pojďte podpořit tento jediněčný projekt!

Komunitní organizaci Autis Centrum, o.p.s. navštěvuje více jak 110 dětí a dospělých s autismem. Pomocí aktivit a terapií, pobytových odlehčovacích služeb a terénních služeb v rodinách pomáhá Autis Centrum lidem s autismem rehabilitovat, najít bezpečí a zapojit je do společnosti. Letos vrcholí přípravy na otevření nového týdenního stacionáře pro dospělé klienty s autismem. Stacionář jim nabídne další možnosti rehabilitace a pomůže jim předcházet sociální izolaci. Pojďme pomáhat pohybem, poběžte společně s námi pro Autis Centrum.

BĚH SE KONÁ ZA PODPORY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
Výtěžek charitativního běhu bude použit na podporu terapeutických a rehabilitačních aktivit v Autis CentruRegistruj se do 15.9. 23:59, získej startovní číslo s organizačními pokyny do emailu a svojí aktivitu si změř jakoukoliv aplikací 

Pomáhej pohybem kdykoliv a kdekoliv od 4. do 15.9. Trasy: 3,5km a 7km, děti 900m. Kategorie: Běžec, chodec/dogtrekař, jakýkoliv pohyb


Každý účastník získá originální dřevěnou medaili. Objednané věci, včetně medaile, přijdou 10 pracovních dnů po skončení závodu 

PROČ JE NÁŠ BĚH MODRÝ?

Všichni chceme prožít šťastný život. Cesta k němu však může být pro lidi s autismem a jejich rodiny mnohem složitější než si kdokoliv z nás dokáže představit. Modrá barva je pro nás symbolem komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. Letos pořádáme IX. ročník Modrého běhu a díky jeho virtuální podobě můžete pohybem pomáhat i vy!

JAK AUTIS CENTRUM, O.P.S. POMÁHÁ?

V Autis Centru poskytujeme jedinečné služby, které kladou důraz na navázání pozitivního vztahu terapeut/klient, vhodné techniky práce a rehabilitaci respektující věk a individuální schopnosti klienta. Všechny naše přístupy směřují k co možná největšímu ZAPOJENÍ KLIENTA DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA.

Uplatňované terapeutické postupy při aktivitách, nácvicích a terapiích, jsou ZALOŽENÉ na vývojovém hledisku, VYCHÁZÍME z teorie smyslové integrace a úspěšné komunikace, jak ji definuje evidence – based metoda Videotrénink pozitivních interakcí VTI, VYUŽÍVÁME POSTUPY TEACCH programu a dalších evidence-based technik, např. video modelingu, behaviorální terapie, psychoterapie.

DĚTEM A DOSPĚLÝM S AUTISMEM POSKYTUJEME:

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI A REHABILITACE 
rozvíjející sociálně komunikační, kognitivní a sebeobslužné dovednosti, posilují sebevědomí a pozitivní emoce klienta, hrubou a jemnou motoriku, fyzickou kondici a obratnost, zlepšují procesu senzorické integrace, dovednost relaxovat za využití konceptu Snoezelen a rezonanční terapie.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBU od pátku do neděle přebíráme v Autis Centru péči vždy o 6 klientů, jejichž rodiče a pečující okolí si potřebuje o víkendu odpočinout a načerpat nové síly.
SLUŽBU RANÁ PÉČE DO 7 LET VĚKU terénní službou raná péče podporujeme pečující rodinu v domácím prostředí v takové míře, aby v této obtížné životní situaci mohla fungovat a aktivně podporovat své dítě.

TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO DOSPĚLÉ KLIENTY v Autis Centrum právě probíhá výstavba stacionáře, který již brzo přivítá 8 dospělých klientů a nabídne jim rehabilitační prostor a možnost osamostatnění.

JAKÝ BYL 1. CHARITATIVNÍ MODRÝ VIRTUÁLNÍ BĚH?

       STARTOVNÉ ZAHRNUJE

  • Elektronické startovní číslo a diplom
  • Charitativní příspěvek pro Autist Centrum
  • Podporu činnosti a myšlenky Rozběháme Česko, z.ú. 

    POŘADATEL

    TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

    PARTNEŘI