3. Virtuální benefiční běh pro Ligu vozíčkářů

Liga vozíčkářů pomáhá lidem s fyzickým, kombinovaným a lehkým mentálním postižením. Ať jsi chodec, běžec, hendikepovaný nebo cyklista, zapoj se do závodu a pomoz těm, kteří si sami často pomoci nedokážou.
Výtěžek charitativního běhu bude použit na dopravu pro osoby se zdravotním postižením.Registruj se, získej startovní číslo s organizačními pokyny do emailu a svojí aktivitu si změř jakoukoliv aplikací.

Sbírej kilometry od 15. do 31.5.2022. Nastav si, kolik kilometrů je tvůj osobní cíl. Kategorie: ZTP/P, běžec, chodec, cyklista, junior, canicross, dogtrek a týmová výzva pro firemní týmy/kluby/skupiny.

Součástí startovného NENÍ medaile. Namísto nákladů s výrobou a distribucí, putují peníze na dobrou věc. Medaili je možné si doobjednat při registraciZdoláme společně cíl 150 000 Kč?

Naše služba nabízí osobám s těžkým fyzickým postižením bezpečný a přístupný způsob individuální dopravy k lékaři, do zaměstnání, do školy, na rehabilitaci. Cílem je zajistit dostatek finančních prostředků, které přispějí k pořízení automobilu upraveného pro přepravu imobilních osob. Dalším cílem je zachování nynější cenové dostupnosti. Proto vybrané finanční prostředky budou částečně využity také na úhradu běžných nákladů spojených s provozováním „Dopravy pro osoby se zdravotním postižením“, např. mzda řidiče, havarijní pojištění auta, opravy a udržování auta.

Hlavním přínosem je podpora samostatnosti a soběstačnosti klientů a tím jejich integrace do společnosti.

      STARTOVNÉ ZAHRNUJE

  • Elektronické startovní číslo a diplom
  • Výtěžek ze startovného pro Ligy vozíčkářů, která pomáhá již 31 let
  • Podporu činnosti a myšlenky Rozběháme Česko, z.ú. 

    POŘADATEL 


    TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

    PARTNEŘI