Běh bez překážek


Děkujeme všem, kteří se doposud registrovali a splnili první pomyslnou metu 30 000Kč. Organizace Péče bez překážek využije každou korunu naprosto smysluplně. Dotáhneme to společně na druhou metu? Sbíráme tedy dál a rádi bychom pokořili nasbíranou částku 50 000 Kč

Někdo při narození nemá trumfy, někteří mají ta nejnižší čísla a stejně hrají dál. Podpořme děti s multihandicapy a jejich rodiče, aby měli sílu i přes překážky pokračovat v běhu životem.
Vybrané finanční prostředky pomůžou neziskové organizaci Péče bez překážek k zajištění péče o děti se zdavotním znevýhodněním.
Registruj se kdykoliv od 18.1. do 11.2., získej startovní číslo s organizačními pokyny do e-mailu a svou aktivitu si změř jakoukoliv aplikací. Po nahrání aktivity/výsledku obdržíš diplom.
Sportuj a zároveň pomáhej dobré věci. Sbírejme společně kilometry pro děti, kterým Vaše energie pomůže. Od 21.1. - 11.2. běhej, choď, nebo se jakkoliv pohybuj pro dobrou věc. Za nahrané výsledky získáš diplom.
Originální dřevěná medaile a objednané věci ti dorazí do schránky do 10 dní po skončení akce.

Zdoláme společně cíl 30 000  50 000 Kč?

Cílem spolku je komplexní podpora rodičů pečujících o děti s různými druhy postižení s důrazem na:

 • zlepšení dostupnosti služeb, které pomáhají dětem s postižením a jejich rodinám (odlehčovacích, asistenčních a dalších)
 • podporu volnočasových aktivit pro pečující rodiče a jejich děti

  Vaše startovné/dar použijeme právě na tyto projekty.

  STARTOVNÉ ZAHRNUJE

  • charitativní příspěvek organizaci Péče bez překážek
  • elektronické startovné číslo a diplom
  • podporu činnosti a myšlenky Rozběháme Česko, z.ú.

  POŘADATEL

  Péče bez překážek, z.s.

  TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

  PARTNEŘI