Podmínky - BĚŽÍME PRO ODVAHU

PRAVIDLA

Než se na cokoliv začneš ptát, nejdříve se podívej na FAQ - www.myteporazime.cz/casto-kladene-otazky

V případě nemoci může za závodníka odběhnout závod kdokoliv jiný (není nutné hlásit změnu).

Uběhnutá vzdálenost nemůže být kratší, než na kterou se závodník přihlásil = pokud bude delší, čas nepřepočítáváme.
 1. V duchu fair play nesmí naklesané metry převyšovat ty nastoupané o víc, než polovinu. Trasa nesmí vést výrazně z zkopce, než do kopce.

 2. Při minimálně 100 nastoupaných metrech nebude již hodnocen poměr mezi nastoupanými a naklesanými metry.
 3. Kilometry musí být zdolané v rámci 1 aktivity, která nesmí být v průběhu pauzována. Nahrát můžeš k 1 startovnímu číslu 1 výsledek.

 4. Dvojice/tým - umístění bude hrát roli součet časů jednotlivých členů dvojice.

 5. Povrch trasy pro běh je libovolný.

 6. Závod můžeš zaběhnout kdykoli v termínu, který je daný v propozicích.

 7. Výsledky musí být nahrány do půlnoci posledního dne běhu pomocí formuláře zde na webu v sekci NAHRAJ VÝSLEDKY - Budeme od tebe chtít čas, za který si uběhl svůj závod, a screenshot aktivity z aplikace, kterou sis závod změřil - obrázek.

 8. Aktivita musí obsahovat: uběhnutou vzdálenost a celkový nebo uplynulý čas aktivity. U prvních 3 umístěných vyžadujeme dodání naklesaných/nastoupaných metrů a mapu trasy.

 9. Čas aktivity nesmí být během závodu pauzován.

 10. Povolené jsou všechny mobilní aplikace a sportovní hodinky měřící pomocí GPS - pozor, fitnes náramky často měří dle průměrné délky a počtu kroku, měří tedy nepřesně a nemusí být uznány.

 11. Povoleno je i více startů = více startovních čísel.

 12. Junioři startují se souhlasem zákonného zástupce a je nutný doprovod dospělého. Hranici minimálního věku necháme na zvážení a zodpovědnosti rodičů, maximální věk je 17 let.

 13. Potvrzením a zaplacením registrace souhlasíte s pravidly závodu. 

 14. Každý závodník musí zhodnotit svůj zdravotní stav a selským rozumem rozhodnout, zdali je schopný se účastnit virtuálního závodu.

 15. Každý závodník může běžet svojí trasu vícekrát. Rozhodující je záznam, který nám zašle pomocí formuláře pro nahrávání výsledků.

 16. Běháme fair play. Hlavní účel tohoto závodu není být za každou cenu první, ale užít si den běhu a oprostit se od všech negativních věcí, pomoci dobré věci. Proto na fair play také spoléháme u našich závodníků.

 17. Při registraci souhlasím s podmínkami GDPR Rozběháme Česko

#BUDZODPOVEDNYBEZEC

 • Tato "virtuální výzva" NENÍ organizovanou činností

 • Každý člověk startuje na vlastní nebezpečí, místo i čas startu si volí dle svého uvážení

 • Apelujeme na každého, aby vyhodnotil svůj zdravotní stav selským rozumem A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ se nepohyboval venku, pokud mu není dobře!

 • Účast v závodě je podmíněna plněním všech aktuálních opatření stanovených vládou

 • Prosíme, pro pobyt v přírodě si berte TELEFON a NEPŘECEŇUJTE SVÉ SÍLY!

 • Tato "výzva" je koncipována jako PŘÁTELSKÝ, POHODOVÝ POBYT V PŘÍRODĚ