Nebuďme chladní - otužilecká výzva

Vběhni a ponoř se kdykoli a kdekoli a dokaž, že Česko není chladné - pro Centrum BAZALKA

Otužilci, zimní plavci, následovníci Wima Hofa a všichni ostatní, kteří máte rádi studenou vodu – pojďte s námi pomáhat! Vběhněte a ponořte se do řeky, rybníka, jezera, potoka, bazénu, kádě nebo sudu. Českobudějovický spolek „Promrzlé pyjavice" pořádá 5. ročník akce NEBUĎME CHLADNÍ – letos virtuálně. V minulých ročnících se do řeky Malše zanořily stovky otužilců, pojďte rozšířit jejich řady!

Vběhnout a ponořit se můžeš kdekoliv od 20.3. do 21.3. 2021
Registrace do 21.3. 17:00
Nahrání ponoru - výsledků do 21.3. 23:59Kategorie: Otužilec muž, Otužilec žena
Svým otužileckým výkonem pomáháš Centru BAZALKAStartovné 100 Kč zahrnuje zahrnuje elektronické startovní číslo, hru o ceny, diplom a příspěvek pro Centrum BAZALKA. Zvýšit příspěvek můžeš navíc při registraciTato výzva nemá medaili. Objednané zboží přijde do 10 dnů od konce výzvy


Vběhni, ponoř se a stopni si jak dlouho ve vodě vydržíš. A pěkně se u toho vyfoť! Výsledek a svou fotku nahrávej do 21.3. 23:59. V úterý 23.3. sleduj facebook Centrum BAZALKA se slavnostním vyhlášení a hrou o ceny

ZA TVŮJ PONOR PUTUJÍ PENÍZE NA CENTRUM BAZALKA

Pomáháme více než 40 klientům ve věku od 1 do 40 let v denním stacionáři a od 1 - 26 let v týdenním stacionáři. V roce 2008 jsme se stali certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace ®. V témže roce jsme založili Mateřskou školu speciální a Základní školu speciální. Péče probíhá v rodinné atmosféře při zachování individuálního přístupu, který zohledňuje potřeby každého klienta.

 

Nedílnou součástí našeho denního života je fyzioterapie. Cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat jejich zdravotní stav. Veškerý výtěžek z virtuálního benefičního běhu putuje na nákup vybavení pracovišť fyzioterapie.


Našim klientům poskytujeme:

 • Skupinová cvičení preventivního a kondičně-kompenzačního charakteru.

 • Ve cvičební jednotce využíváme např. žíněnky, velké míče (gymbally), malé míče aj...

 • Poskytujeme individuální cvičení, v jehož rámci je stanoven individuální fyzioterapeutický plán

 • Při jeho naplňování dále využíváme:
 • metody analytické – pasivní cvičení imobilních částí těla, protahování zkrácených struktur, jednoduché posilování oslabených svalových skupin, nácvik lokomočních dovedností, trénink jemné motoriky aj

 • metody na neurofyziologickém podkladě – provádíme především cvičení v polohách motorického vývoje (dynamické stabilizace), využíváme prvků různých metod a konceptů, např. Bobath koncept, senzomotorická stimulace, spirální dynamika, reflexní masáže, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, bazální podprogramy

Naši klienti dále využívají:

 • Reflexní zónová terapie na noze – regulační metoda, kterou lze působením na konkrétní body plosky nohy ovlivnit celý organismus člověk

 • Vojtova reflexní terapie

 • Míčkování a měkké techniky – využití míčků či terapeutových rukou k uvolňování kůže, podkoží i svalových povázek

 • Respirační fyzioterapie – soubor úkonů podporujících dýchání, hygienu dýchacích cest a mobilitu hrudník

 • Masáže – klasické (terapeutické), relaxační, horkými kameny (lávovými)

 • Polohování – především u imobilních klientů je důležité správné nastavení částí těla v zaujímané poloze, polohováním se snažíme předcházet negativnímu působení zvolené polohy na klient

 • Rotoped – jízda na rotopedu zlepšuje fyzickou kondici

 • Biolampa – světelná terapie polarizovaným světlech

      STARTOVNÉ ZAHRNUJE

 • Elektronické startovní číslo a diplom, hru o ceny
 • Charitativní příspěvek na Centrum BAZALKA
 • Podporu činnosti a myšlenky Rozběháme Česko, z.ú.

  POŘADATEL 


  TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

      

  PARTNEŘI