Virtuální benefiční běh Svatojánský kopeček

Zaběhej si kdykoli a kdekoli a rozběhej Česko pro Centrum BAZALKA

Amatéři, hobíci, profíci, účastníci Jihočeského běžeckého poháru,
členové Kleťácké unie a všichni ostatní, kteří máte rádi pohyb – pojďte s námi pomáhat!

Centrum BAZALKA, o.p.s. z Českých Budějovic je nestátní nezisková organizace, která provozuje denní a týdenní stacionář, provozuje MŠ a ZŠ speciální a poskytuje fyzioterapii pro děti, mládež i dospělé klienty z celého Jihočeského kraje s těžkým kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra. Posláním Centra BAZALKA je pomáhat rodinám s péčí, ulehčit jejich životní situaci a dát prostor pro jejich zdravý chod. BAZALKA pečuje o více než 40 klientů.
Běhat můžeš kdekoliv od 16.10. do 18.10. 2020
Registrace do 18.10. 15:00
Nahrání výsledků do 18.10. 23:59


Trasy: 5km a 10km
Kategorie: běžec - žena, muž, junior a juniorka do 18ti let


Startovné 100 Kč
Zahrnuje elektronické startovní číslo, diplom a příspěvek pro Centrum BAZALKA. Zvýšit příspěvek můžeš navíc při registraci


Po registraci najdeš v e-mailu startovní číslo
Stejně tak po skončení běhu DIPLOMV rámci běhu hrajeme o 60 hodnotných cen a 60 medailí, které ti přijdou poštou do
10 pracovních dnů od skončení běhu
Pohyb si jednoduše změř jakoukoliv aplikací
nebo hodinkami a do 18.10. 23:59 nahraj výsledek
V pondělí 19.10. ve 18:00 zveřejníme výsledky hry o ceny

         PATRONI BĚHU           CENTRUM BAZALKA POMÁHÁ OD ROKU 2004

Pomáháme více než 40 klientům ve věku od 1 do 40 let v denním stacionáři a od 1 -26 let v týdenním stacionáři. V roce 2008 jsme se stali certifikovaným pracovištěm konceptu Bazální stimulace ®. V témže roce jsme založili Mateřskou školu speciální a Základní školu speciální. Péče probíhá v rodinné atmosféře při zachování individuálního přístupu, který zohledňuje potřeby každého klienta.

 

Nedílnou součástí našeho denního života je fyzioterapie. Cílenou rehabilitací se snažíme dětem zlepšit kvalitu života či přinejmenším stabilizovat jejich zdravotní stav. Veškerý výtěžek z virtuálního benefičního běhu putuje na nákup vybavení pracovišť fyzioterapie.


Našim klientům poskytujeme:


 • Skupinová cvičení preventivního a kondičně-kompenzačního charakteru. Ve cvičební jednotce využíváme např. žíněnky, velké míče (gymbally), malé míče (overbally), posilovací gumy (therabandy) a závaží.

Dále poskytujeme individuální cvičení, v jehož rámci je stanoven individuální fyzioterapeutický plán klienta. Při jeho naplňování dále využíváme:


 • metody analytické – pasivní cvičení imobilních částí těla, protahování zkrácených struktur, jednoduché posilování oslabených svalových skupin, nácvik lokomočních dovedností, trénink jemné motoriky aj.

 • metody na neurofyziologickém podkladě – provádíme především cvičení v polohách motorického vývoje (dynamické stabilizace), využíváme prvků různých metod a konceptů, např. Bobath koncept, senzomotorická stimulace, spirální dynamika, reflexní masáže, proprioceptivní neuromuskulární facilitace, bazální podprogramy aj.

Naši klienti dále využívají:

 • Reflexní zónová terapie na noze – regulační metoda, kterou lze působením na konkrétní body plosky nohy ovlivnit celý organismus člověka

 • Vojtova reflexní terapie

 • Bowenova myofasciální terapie

 • Kineziotaping – terapeutická aplikace pružných pásek („tejpů“) – můžeme docílit podpory či uvolnění svalu, korekce postavení části těla, utlumení bolesti…

 • Míčkování a měkké techniky – využití míčků či terapeutových rukou k uvolňování kůže, podkoží i svalových povázek

 • Respirační fyzioterapie – soubor úkonů podporujících dýchání, hygienu dýchacích cest a mobilitu hrudníku

 • Masáže – klasické (terapeutické), relaxační, horkými kameny (lávovými)

 • Polohování – především u imobilních klientů je důležité správné nastavení částí těla v zaujímané poloze, polohováním se snažíme předcházet negativnímu působení zvolené polohy na klienta

 • Rotoped – jízda na rotopedu zlepšuje fyzickou kondici

 • Biolampa – světelná terapie polarizovaným světlech

      STARTOVNÉ ZAHRNUJE

 • Elektronické startovní číslo a diplom, hru o ceny
 • Charitativní příspěvek na Centrum BAZALKA
 • Podporu činnosti a myšlenky Rozběháme Česko, z.ú.

  POŘADATEL 


  TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ

      

  PARTNEŘI